Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úprava bytu

BYTOVÉ DRUŽSTVO, Sportovní 2721, 2722, Mělník

 

 

 

Stavební úpravy v užívaném bytu

 

Člen družstva/nájemník musí požádat Představenstvo BD písemně o souhlas se zamýšlenými úpravami družstevního bytu, který užívá.

 

Rozsah uváděných úprav musí být dostatečně přesný a doložený plánkem.

 

Představenstvo BD po získaných zkušenostech (dlouhodobě trvající obtěžování ostatních uživatelů domu hlukem a případným nepořádkem) rozhodlo povolovat veškeré další rekonstrukce a přestavby bytů pouze po předložení záruky, že budou práce trvat maximálně po dobu 2 týdnů (výjimečně v odůvodněných případech 3 týdnů).

 

Nadále platí, že :

  • stavební úpravy bytu bez souhlasu majitele – t.j. BD jsou ze zákona považovány za hrubé porušení stanov, nájemní smlouvy a jsou důvodem k výpovědi

  • o povolení rekonstrukce/přestavby musí uživatel VŽDY požádat P BD o souhlas

  • nesmí být proveden zásah do nosních zdí (!)

  • pokud bude proveden zásah do stávajících elektro rozvodů - musí být po rekonstrukci/přestavbě doložena souhlasná revizní zpráva (protokol) povolující provoz odpovědnou osobou - revizním technikem elektro

  • pokud bude proveden zásah do stávajících plynových rozvodů - musí být po rekonstrukci/přestavbě doložena souhlasná revizní zpráva povolující provoz odpovědnou osobou - revizním technikem plynu

  • žadatel uvede termín zahájení a ukončení prací

 

Povoleny práce v režimu :

  • pracovní dny + sobota do 17,00 hod.

  • neděle a svátky - jen bezhlučné práce

Za udělení souhlasu zaplatí dle interního sazebníku BD žadatel 500,- Kč do pokladny BD.